Vzdělání

Lindenwood University, St. Charles, Missouri, USA
srpen 2015 – prosinec 2018
Bc. Obecná psychologie
člen Psi Chi klubu

Lindenwood University, St. Charles, Missouri, USA
srpen 2019 – květen 2020
Mgr. Klinická psychologie

Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK
září 2020 – září 2021
MSc. Sportovní a výkonná psychologie
diplom s vyznamenáním 

Pracovní zkušenosti:
SOUKROMÁ PSYCHOLOGICKÁ PRAXE, Praha, CZ
2020 – aktuální
Práce se stresem, tlakem, či strachem pomocí různých technik a cvičení
Práce na rozvoji sebedůvěry, sebejistoty a sebevědomí 
Porozumění optimální motivace, odbourání demotivace
Práce se zraněnými sportovci s cílem jejich návratu ke sportu
Učení, jak si správně nastavit a uvědomit své cíle a očekávání
Pochopení propojení mezi mozkem a tělem – učení, jak ovládnout tělo či mysl k dosažení optimálního výkonu
Aplikace relaxačních a dechových cvičení pro lepší soustředěnost
Aplikace motivačních technik – práce s trenéry nebo týmem
Porozumění stavu flow (maximální soustředěnost na danou činnost) a učení, jak se do něj dostat
Týmová práce a soudržnost
Práce s jedinci, kteří se potýkají s poruchou příjmu potravy (např. anorexie, bulimie)
Pomoc s osobním rozvojem, těžkými životními situacemi, či pocitem vyhoření
Práce se sportovci, kteří končí se svou profesionální kariérou
Přednášková činnost

Výcviky a stáže:
2022: SMARTY pro děti s ADHD
2018: BKB & CROS (účast na přímých sezeních v Bílém kruhu bezpečí a jednotlivými klienty supervisorky)
2018: IPOP (supervizní kemp pro psychology)

Výzkumné práce:
TRENÉRSKÉ MOTIVACE, St. Charles, Missouri, USA
leden 2018 – květen 2018
Účelem této studie bylo porovnat vnímání trenérů a sportovců ohledně účinnosti motivačních metod. První hypotéza byla, že trenéři budou používat různé motivační techniky pro různé sportovce. Další hypotéza byla, že trenérské vnímání motivačních technik se nebude shodovat s vnímáním sportovců. Tato studie byla publikována. Melicharková, T. (2017-2018). Vnímání trenérů a sportovců motivační metody. 2017-2018 Journal of Student Research Methods (p. 41-71). Získáno z https://mnlresearch.weebly.com/research-methods journals.html

OTEVŘENOST SPORTOVCŮ K SEXUALITĚ, St. Charles, Missouri, USA
srpen 2018 – prosinec 2018
Primárním účelem této studie bylo zjistit, zda se podíl lesbiček mezi sportovci liší od běžné populace. Tato studie se také zaměřila na rozdíly mezi týmovými sporty a individuálními sporty a na otázku, zda se sexuální orientace žen v průběhu času mění. Zjištění prokázala, že v obecné populaci je méně lesbických žen než ve sportu a že mezi lesbickými ženami v individuálních sportech a týmových sportech je významný rozdíl.

PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZMĚNY SPORTOVCŮ PO ODCHODU DO DŮCHODU, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK
březen 2021 – srpen 2021
Odchod do důchodu / ukončení profesionální kariery je dříve či později nezbytnou součástí života sportovce, kterou může způsobit mnoho důvodů nebo okolností. Sportovci mohou toto období prožívat a vnímat různými způsoby. Předchozí studie byly zaměřeny na krizi identity, pokles sebevědomí, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, účinky plánovaného nebo neplánovaného odchodu do důchodu či sociální a rodinnou podporu. Tato kvalitativní studie zahrnovala on-line polostrukturované rozhovory se sedmi mužskými účastníky v průměrném věku 39 let. Tematická analýza představovala tři témata: „Sociální zdroje“, „Pozitivní budoucnost“ a „Osobní faktory.“ Studie zjistila, že sportovci s větší pravděpodobností zažijí hladší a pohodlnější přechod do po-sportovního života díky rodině, přátelům a okolní podpoře. Studie také poukázala na důležitost jistoty nového zaměstnání, které sportovcům dodalo sebevědomí a jistotu postarat se o rodinu. Nakonec tato studie přinesla do širšího povědomí, jak a proč a do jaké míry důchod ovlivňuje osobnost sportovců.